POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W dalszej części chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej.

 

I Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej oraz inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest:

bannerstop sp. z o.o.
Szewczenki 8
40-855 Katowice
Polska

 tel.: 048 32 889 89 04, faks: 048 32 889 89 01, e-mail: [email protected] 

 

Inspektor ochrony danych:

bannerstop sp. z o.o.
Szewczenki 8
40-855 Katowice
Polska

E-mail: [email protected]

 

II Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

 

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe (zwane dalej Dane) naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne tj.:

- w celu zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej,

- do realizacji naszych usług,

- ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę.

Wyjątek stanowią te przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne. 

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich podstaw prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), z których w swojej działalności odpowiednio i adekwatnie korzysta Administrator danych osobowych podczas przetwarzania Danych

 • Na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO);
 • służącym wykonaniu umowy z osobą, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • co jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • które są niezbędne ze względu na żywotny interes osoby, której dane dotyczą lub innych osób fizycznych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 • które są niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i które przeważają nad interesami, podstawowymi prawami i wolnością osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Zasadniczo usuwamy lub anonimizujemy Dane, gdy dalsze ich przetwarzanie nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Danych, zostaną one zanonimizowane lub usunięte dopiero po upływie ustawowego okresu przechowywania, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy. 

 

 1. Odbiorcy gromadzonych danych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej jest bannerstop sp. z o. o. Dostęp do danych posiadają również usługodawcy, którzy są absolutnie niezbędni do realizacji umów (np. instytucje kredytowe, firmy transportowe itp.). Dane są przekazywane do krajów trzecich tylko wtedy, gdy poinformujemy o tym poniżej.

 

 1. Konieczność podania danych osobowych

W ramach naszego sklepu internetowego gromadzenie i przechowywanie Twoich Danych jest bezwzględnie niezbędne do realizacji zamówienia lub realizacji usługi. Nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia bez przetwarzania niezbędnych Danych. 

 

 1. Profilowanie

Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie prowadzimy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

III Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. Zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji przeglądarki,
 • System operacyjny użytkownika,
 • Adres IP użytkownika,
 • Data i godzina dostępu, pierwsza i ostatnia wizyta,
 • Strona internetowa, z której użytkownik uzyskuje dostęp,
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej,

Dane są również przechowywane w plikach dziennika (pliki dziennika / protokół wszystkich lub niektórych procesów w systemie komputerowym) naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes), który spowodowany jest sprawnym umożliwieniem  dostępności strony internetowej. 

 

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostępności strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapisany na czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uznajemy, że IP nie jest daną wrażliwą oraz nie jest możliwe wyciąganie istotnych wniosków na w wyniku przetwarzania tej Danej, jak również z uwagi na to, że adres IP jest usuwany natychmiast po wizycie na stronie internetowej oraz z uwagi na to, że potrzebujemy go do udostępniania naszej strony internetowej, nasz interes przeważa nad interesem osoby zainteresowanej. 

 

 1. Czas przechowywania

Zebrane dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane (udostępnienie strony internetowej). Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. W takim przypadku jednak adresy IP użytkowników są usuwane lub zanonimizowane, tak że przypisanie klienta uzyskującego dostęp nie jest już możliwe. 

 

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do zapewnienia działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

 

IV Wykorzystanie plików cookie

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona używa plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

 

Używamy następujących plików cookie:

Nazwa 

Funkcja

Dane, które są gromadzone

Czas przechowywania

Frontend

Identyfikacja sesji przeglądarki

Identyfikator sesji

Koniec sesji przeglądarki

frontend_cid

Identyfikacja sesji przeglądarki przez HTTPS

Identyfikator sesji

Koniec sesji przeglądarki

cookie_banner

Informacje o plikach cookie

Tak / Nie (0/1)

1 rok

_gat

Zwiększanie liczby zamówień (Google Analytics)

Identyfikator sesji

1 dzień

_ga

Usuwanie danych o użytkownikach (Google Analytics)

Identyfikator sesji

2 lata

_gid

Usuwanie informacji o użytkownikach (Google Analytics)

Identyfikator sesji

1 dzień

_uetsid 

Plik cookie śledzenia Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Identyfikator sesji

30 minut

_gac_UA-9648889-3

Zawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika. Jeśli użytkownik połączył swoje konta Google Analytics i AdWords, znaczniki konwersji strony AdWords będą odczytywać ten plik cookie, chyba że użytkownik zrezygnuje z tej funkcji.

Identyfikator sesji

90 dni

 

 

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o stosowaniu plików cookies lub narzędzi do analizy i odsyłani do oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście istnieje również wskazówka, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie zależna jest od celu wykorzystania plików cookie. 

 

 1. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookies jest ułatwienie użytkownikom korzystania z serwisów internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycie plików cookies. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Pliki cookies i narzędzia analityczne są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. W ten sposób dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy dzięki temu stale optymalizować naszą ofertę.

Dokładne przeznaczenie analiz i reklam trackerów można znaleźć w poniższych punktach.

Wyżej wymienione cele stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

 1. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę. Dlatego również Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Może to być również wykonane automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies na naszej stronie internetowej, korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. 

 

V Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, oprogramowania analitycznego firmy Google LLC, USA. Oprogramowanie ustawia pliki cookies na komputerze użytkownika (pliki cookie, patrz wyżej). Jeśli wywoływane są poszczególne strony naszej witryny, zapisywane są następujące dane:

- Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika.

- Strona internetowa, do której uzyskano dostęp

- Strona internetowa, z której użytkownik dotarł do strony, do której uzyskano dostęp (odsyłacz),

- Podstrony, na które wchodzi się z odwiedzanej strony,

- Czas spędzony na stronie,

- Częstotliwość odwiedzin strony internetowej,

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika w naszym imieniu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. W związku z dyskusją na temat korzystania z narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do osoby, adresy IP są przetwarzane na tej stronie tylko w skróconej formie, ponieważ korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Z tego powodu Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google przed przesłaniem go na serwer Google w USA, w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a. RODO – zgoda podmiotu danych. 

 

 1. Cel przetwarzania danych

Korzystamy z Google Analytics, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika i aby ją zoptymalizować. W tym celu musimy mieć możliwość oceny liczby odsłon strony, aby móc stwierdzić, które treści są szczególnie interesujące dla użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony i ekonomiczny interes.

 

 1. Okres przechowywania / opcje cofnięcia i usunięcia

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w przypadku braku wyrażenia zgody w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec wykorzystywaniu i przetwarzaniu Państwa danych generowanych przez pliki cookie poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ponadto mogą Państwo później zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu na ten link ustawiany jest tzw. plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl

 

VI Tracker reklamowy

 1. Reklamy Microsoft BING

a) Zakres przetwarzania danych

Ta strona korzysta z funkcji śledzenia konwersji Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jeśli kliknąłeś na reklamę Bing, na Twoim komputerze zapisywany jest plik cookie. Zarówno Bing, jak i operator strony internetowej mogą w ten sposób rozpoznać, że ktoś został przekierowany na stronę internetową poprzez reklamy Bing i dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej (strona konwersji). Zwracamy uwagę, że procedura ta rejestruje również Państwa adres IP.

b) Podstawa prawna

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda podmiotu, którego dane dotyczą.

c) Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest analiza i optymalizacja naszego marketingu i naszych ofert. Dzięki wykorzystaniu Bing, Microsoft możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do wcześniej ustalonej strony docelowej (strona konwersji). Jest to również nasz uzasadniony interes.

d) Warianty sprzeciwu

Chęć skorzystania z powyższej usługi elektronicznej wymaga wcześniejszej zgody. Jeśli po wyrażeniu zgody będą chcieli Państwo zrezygnować z powyższej procedury śledzenia, można odrzucić wymagane do tego celu ustawienie pliku cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Dezaktywacji można również dokonać poprzez następujący link: http://choice.microsoft.com/pl/opt-out.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i plików cookie wykorzystywanych przez Microsoft Bing można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

 1. Google DoubleClick / GA Audiences

a) Zakres przetwarzania danych osobowych

Doubleclick by Google i GA Audiences to usługi świadczone przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ta usługa elektroniczna wykorzystuje pliki cookie, aby prezentować Ci reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie. W tym procesie do Państwa przeglądarki przypisywany jest anonimowy numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzić, jakie reklamy były wyświetlane w Państwa przeglądarce i jakie reklamy były wywoływane. Dzięki tej technologii użytkownicy, którzy odwiedzili już nasze strony internetowe, zobaczą nasze reklamy na innych zewnętrznych stronach sieci partnerskiej Google. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Wykorzystanie plików cookies DoubleClick umożliwia Google i jego partnerskim stronom internetowym jedynie wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej lub innych stronach w Internecie. Informacje generowane przez cookies są przekazywane przez Google na serwer w USA w celu ich analizy i tam zapisywane. Przekazywanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub w ramach zleconego przetwarzania danych. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google.

b) Podstawa prawna

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda podmiotu, którego dane dotyczą.

c) Cel przetwarzania danych

Celem tego wykorzystania jest umożliwienie stosowania reklam w sposób bardziej ukierunkowany oraz dostarczanie Państwu reklam opartych na zainteresowaniach. Jest to również nasz uzasadniony interes.

d) Okres przechowywania / możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik, który chce korzystać z usługi elektornicznej przy wykorzystaniu powyższych plików cookie powinien wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Późniejsza rezygnacja jest możliwa. W takim przypadku użytkownik powinieć wybrać wybierać odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem pod pozycją DoubleClick deactivation extension. Alternatywnie można dezaktywować pliki cookie Doubleclick na stronie Digital Advertising Alliance pod następującym linkiem.

Możesz dezaktywować analitykę internetową z GA Audiences, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie https://www.google.pl/settings/ads/onweb#display_optout.

 

VII Biuletyn informacyjny

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, będziemy regularnie wysyłać Ci informacje o naszych ofertach, usługach i wydarzeniach. W tym celu stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że wyślemy użytkownikowi newsletter tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, a następnie kliknie na link uwierzytelniający przesłany pocztą elektroniczną. Niniejszym zapewniamy, że podany adres e-mail rzeczywiście należy do osoby wyrażającej zgodę. Użytkownik zostanie poinformowany o wykorzystaniu danych w ramach udzielonej zgody.

 

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W ramach wysyłki newslettera zbieramy następujące dane:

- Adres e-mail

- Godzina i data rejestracji 

 

 1. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa na świadczenie usługi drogą elektorniczną. 

 

 1. cel przetwarzania danych

Zbieranie Twojego adresu e-mail służy do dostarczania newslettera. Pozostałe dane służą do ochrony przed nadużyciami.

 

 1. odbiorca danych

Korzystamy z usług firmy CleverReach GmbH & Co. KG, spółki z siedzibą w Niemczech, która działa w naszym imieniu na podstawie umowy o realizacji zlecenia i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Czas przechowywania / możliwość sprzeciwu i usunięcia

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Państwa adres e-mail będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna będzie subskrypcja newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze znajdą Państwo odpowiedni link. Po rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa danych w innych celach, które są dozwolone przez prawo i o których informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

 

VIII Sklep internetowy / Realizacja umów

Na naszej stronie internetowej udostępniamy sklep internetowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo nabyć nasze produkty.

 

 1. zakres przetwarzania danych

a) Obsługa zakupów

Jeśli kupują Państwo produkty za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, do realizacji umowy potrzebujemy od Państwa następujących danych osobowych:

- Imię i nazwisko

- adres e-mail

- Adres/ Kraj

Ponadto przechowujemy Państwa oświadczenie o akceptacji OWH – ogólnych warunków handlowych wraz z adresem IP i czasem wysłania oświadczenia o zgodzie.

b) Inne formy

W ramach naszego sklepu oferujemy również następujące formularze, z których mogą Państwo dobrowolnie skorzystać.

- Próbka produktu,

- Pre-check (wstępna weryfikacja),

- Szybkie zapytanie ofertowe,

- Oddzwanianie,

- Zapytanie o montaż,

- Rozmowa na czacie,

- Skarga,

- Klient premium,

- Materiały reklamowe.

W związku z tym zbieramy obowiązkowe informacje, które można znaleźć w odpowiednich formularzach.

 

 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). 

 

 1. Cel gromadzenia danych

Celem przetwarzania danych jest obsługa Państwa zapytania lub realizacja umowy, w czym mamy również uzasadniony interes. Pozostałe dane techniczne służą jako dowód Państwa zgody oraz jako ochrona przed nadużyciem naszych systemów. 

 

 1. Przekazywanie danych

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów – jako odrębnemu administratorowi danych osobowych. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamawiania, przekazujemy zebrane w tym celu dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz ewentualnie dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub wybranemu serwisowi płatniczemu. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych (np. PayPal) również sami gromadzą te dane, jeśli założysz u nich konto. W takim przypadku należy podczas procesu zamawiania zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie obowiązuje deklaracja ochrony danych danego dostawcy usług płatniczych.

 

 1. Czas przechowywania / możliwości sprzeciwu

Po ustaniu wyżej wymienionego celu usuwamy Państwa dane osobowe, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich zachowania (np. ze względu na przepisy podatkowe). Jeśli chodzi o możliwości sprzeciwu, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Prawa osoby, której dane dotyczą".

 

IX Rejestracja / konto klienta

 

Jeśli chcą Państwo założyć konto klienta, mogą Państwo dobrowolnie zarejestrować się na naszej stronie internetowej.

 

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W ramach procesu rejestracji zbierane i przechowywane są następujące dane:

- Imię, nazwisko, adres e-mail, adres.

 

W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

- Adres IP użytkownika

- Data i godzina rejestracji

W ramach konta klienta możliwe jest wówczas trwałe zapisanie dalszych danych (np. danych kontaktowych) w celu realizacji umowy.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, istnieje również uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności danych technicznych gromadzonych podczas rejestracji.

 

 1. Cel przetwarzania danych

Założenie konta klienta służy ułatwieniu użytkownikowi realizacji umów lub procesu zamawiania. Szczególnie w przypadku regularnych zamówień, w interesie użytkownika jest, aby nie musiał on za każdym razem podawać wszystkich danych kontaktowych. Ze względu na zdalne połączenie danych, wymaga to rejestracji klienta, aby mógł on zostać rozpoznany przez nasz system. Gromadzenie dalszych danych technicznych służy do ochrony przed nadużyciami. Powyższe stanowi również nasz uzasadniony interes.

 

 1. Okres przechowywania / możliwość sprzeciwu

Jeśli chcesz usunąć swoje konto klienta, wyślij nam wiadomość e-mail [email protected]. Wówczas konto zostanie natychmiast usunięte.

Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

 

X Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

 

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Dane te to:

-imię i nazwisko,

-adres e-mail.

W momencie wysyłania komunikatu zapisywane są również następujące dane

- Adres IP,

- Czas i data wysłania.

W celu przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zachowane.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy. 

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz uzasadniony interes). Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji kontaktu. Jest to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

 1. Czas przechowywania

Dane osobowe są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną, usuwanie ich następuje po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została definitywnie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

XI Czat

Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz pomocy, zapewniamy czat na żywo. Na naszej stronie używamy komponentów tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119, United States of America, które są hostowane na naszych własnych serwerach.

 

 1. Zakres przetwarzania danych

Podczas korzystania z funkcji czatu, zbieramy i przechowujemy następujące dane:

- Nazwa

- adres e-mail

- Adres IP

- przeglądarka

 

 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną w odniesieniu do korzystania z chatu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz uzasadniony interes). Jeśli korzystasz z czatu w celu zawarcia umowy lub wyjaśnienia kwestii przedumownych, dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest obsługa Twojego zapytania na czacie i związana z tym komunikacja. Z kolei dalsze gromadzenie danych technicznych służy ochronie przed nadużyciami i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz uzasadniony interes. 

 

 1. Czas składowania / możliwości sprzeciwu

Historie czatów są usuwane po 30 dniach od ich pierwszego zapisania. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby zostały one wcześniej usunięte, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub nasz formularz kontaktowy.

 

XII Trusted Shops

 

Znak jakości Trusted Shops jest zintegrowany na tej stronie internetowej w celu wyświetlenia naszego znaku jakości Trusted Shops - wraz z zebranymi ocenami - oraz w celu zaoferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia. Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, jest oferentem znaku jakości Trusted Shops i reklamowanych za jego pomocą usług.

 

 1. Zakres przetwarzania danych

W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i operatora wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub zarejestrowali się już Państwo w celu korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops. 

 

 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Cel przetwarzania danych

Znaku używamy w celach marketingowych naszej oferty oraz w celu zapewnienia jakości w interesie użytkownika. Użytkownik otrzymuje informację na temat jakości naszych usług, dzięki ocenom innych kupujących. Jest to również nasz uzasadniony interes.

 

 1. Czas składowania/ możliwości sprzeciwu

Wyżej wymienione dane dostępowe nie są analizowane i zostają automatycznie nadpisane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Dalsze prawa znajdują się w rozdziale "Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą".

 

XIII Media społecznościowe

 

Na naszej stronie oferujemy przyciski do Facebooka, Google+ i Twittera. Pragniemy zaznaczyć, że są to jedynie linki. Jeśli klikniesz na jeden z przycisków, opuścisz naszą stronę. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o dalszym przetwarzaniu danych, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności danego dostawcy.

 

XIV Cloudflare

 

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Cloudflare, świadczonej przez Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, 94107 San Francisco, Stany Zjednoczone, e-mail: [email protected], strona internetowa: https://www.cloudflare.com.

Osobiste dane użytkowe, takie jak adres IP i czas odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przekazywane do najbliższego serwera Cloudflare w celu identyfikacji i śledzenia awarii lub niewłaściwego korzystania z naszych usług online oraz w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych użytkowych odbywa się w państwie trzecim, dla którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. W związku z tym podczas przekazywania danych nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR, ponieważ nie można wykluczyć, że w kraju trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

 

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.     Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie stałej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych systemów oraz szybkie i zoptymalizowane udostępnianie Państwu treści naszej strony internetowej. Cloudflare obsługuje tzw. sieć dostarczania zawartości (Content Delivery Network), która oprócz podziału strony internetowej na wiele serwerów zapewnia również funkcje bezpieczeństwa.

 

4.     Czas przechowywania danych / opcje cofnięcia i usunięcia

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Cloudflare pod adresem https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

XV CallPage

 

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi CallPage, świadczonej przez CallPage sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, poczta: [email protected], osoba odpowiedzialną za ochronę danych osobowych i inspektor ochrony danych: Urszula Szudarek, tel. 885 660 393. Adres witryny https://www.callpage.pl/

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, w przeglądarce użytkownika urachamiany jest skrypt widżetu CallPage, służący do świadczenia usługi oddzwaniania. W tym celu niezbędne jest przechowywanie następujących danych użytkownika:

 • Nazwa
 • Numer telefonu
 • Adres poczty e-mail

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.     Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest obsługa Twojego żądania oddzwonienia na podany numer telefonu i związana z tym komunikacja. Z kolei dalsze gromadzenie danych technicznych służy ochronie przed nadużyciami i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz uzasadniony interes.

 

4.     Czas przechowywania danych / opcje cofnięcia i usunięcia

Serwis wykorzystuje „sesyjne” pliki cookies (przechowywane do momentu opuszczenia serwisu przez użytkownika lub zamknięcia przeglądarki) oraz stałe (przechowywane na komputerze użytkownika przez określony czas). Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy CallPage pod adresem https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci-2018/

 

XVI Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa:

 

 1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej "Państwa danymi").

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od nas informacji o następujących kwestiach:

(1) cele, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe;

(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione;

(4) planowany czas przechowywania Państwa danych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji na ten temat, kryteria ustalania czasu przechowywania;

(5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania przez nas lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy Państwa dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO, w związku z przekazaniem danych do kraju trzeciego.

 

 1. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Następnie musimy bezzwłocznie przeprowadzić korektę.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na następujących warunkach:

(1) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych przez okres czasu, który pozwoli nam na sprawdzenie prawidłowości danych;

(2) przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, nie zgadzają się Państwo na usunięcie swoich danych i żądają ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) nie potrzebujemy już Państwa danych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub

(4) jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone, mogą być one - oprócz przechowywania - przetwarzane przez nas wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo przez nas poinformowani przed zniesieniem ograniczenia.

 

 1. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać, abyśmy natychmiast usunęli Twoje dane. Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

(1) Państwa dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

(2) Wycofują Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

(3) Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

(4) Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub doszło do naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

(5) Usunięcie Państwa danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

(6) Państwa dane zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla stron trzecich

Jeśli upubliczniliśmy Państwa dane i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy odpowiednie środki (w tym środki techniczne), aby poinformować osoby odpowiedzialne, które również przetwarzają Państwa dane, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszystkich linków do Państwa danych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, jeżeli takowa istnieje;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

 1. Prawo do informacji

Jeżeli zażądali Państwo od nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało od nas niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tych odbiorcach.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

W związku z tym mają Państwo również prawo do tego, abyśmy przekazali Państwa dane innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to jednak naruszać wolności i praw innych osób.

To prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

 1. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza prawo o ochronie danych.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa, jako tzw. skarżącego, o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

 

Kontakt