Umwelt

Umweltbewusst handelnŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA


Świadomość ekologiczna i zrównoważone działania są dla bannerstop niezwykle ważne. Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, aby móc je realizować.
Więcej informacji znajdziesz poniżej.

DZIAŁAMY W SPOSÓB ŚWIADOMY EKOLOGICZNIE

Carbonneutral

bannerstop działa proekologicznie, we współpracy z neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, firmą kurierską UPS

UPS, firma o zasięgu globalnym, również zajmuje się kwestią wpływu transportu na środowisko. Jako największa na świecie firma świadcząca usługi ekspresowego doręczania przesyłek, UPS jest również wiodącym dostawcą specjalistycznych usług transportowych, logistycznych, kapitałowych i handlu elektronicznego. Dlatego właśnie firma UPS oferuje opcję wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, która stanowi uzupełnienie innych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dzięki aktywnej współpracy z UPS firma Bannerstop zmniejsza emisję dwutlenku węgla (CO2), demonstrując jednocześnie swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Firma UPS oferuje certyfikowane programy Carbon Neutral Offsets, które umożliwiają neutralizację emisji generowanych przez transport przesyłek kurierskich. Firma UPS wspiera również inne projekty, takie jak utylizacja metanu i gazów pochodzących z wysypisk śmieci, ponowne zalesianie i oczyszczanie ścieków.

Dzięki opcji wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla bannerstop pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę klimatu i dzieli się tym zaangażowaniem ze swoimi klientami.

Razem z firmą UPS, bannerstop może zrównoważyć emisję Co2 spowodowaną przez wysyłki. Ponadto firma UPS współpracuje z uznanymi na całym świecie jednostkami certyfikującymi i zatwierdzającymi, rozszerzając w ten sposób swoją inicjatywę na rzecz zmniejszenia zużycia paliwa, oszczędzania energii, recyklingu materiałów oraz działania w sposób świadomy i odpowiedzialny pod względem ekologicznym.

der grüne Punkt

OPAKOWANIA PO BANERACH MOŻNA WYRZUCAĆ DO ŻÓŁTYCH WORKÓW NA ŚMIECI

Bannerstop odprowadza składki do firmy "Der Grüne Punkt" i w ten sposób uczestniczy w systemie dualnym, a tym samym przejmuje koszty procesu recyklingu użytych materiałów opakowaniowych.

Dzięki temu klient może po prostu wyrzucić zużyte opakowania do żółtego worka/pojemnika. Dzięki uczestnictwu w systemie dualnym, opakowania są zbierane i poddawane recyklingowi przez Green Dot.

Firma "Der Grüne Punkt" jest jednym z wiodących oferentów systemów odbioru odpadów. Stworzyła ona pierwszy na świecie podwójny system ekologicznej utylizacji i ponownego wykorzystania opakowań handlowych.

Usługi Green Dot obejmują rozwiązania w zakresie odbioru opakowań handlowych i transportowych, złomu i urządzeń elektrycznych, ale także przyjazne dla środowiska i zrównoważone projektowanie opakowań w celu zwiększenia możliwości ich recyklingu. Celem Green Dot jest zapewnienie ochrony zasobów środowiska naturalnego, przyczynienie się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwienie ponownego wykorzystania zużytych surowców w celu utrzymania ich w obiegu.

Kontakt

Twój doradca

Kontakt

Masz pytania, wątpliwości lub specjalne życzenia dotyczące produktu lub dostawy?

Nasz przyjazny i kompetentny zespół doradców chętnie udzieli Ci pomocy:

Hotline: +48 32 889 89 01
E-Mail: [email protected]


Kontakt